Vật tư

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

PIN DỰ PHÒNG VHF CỦA JHS-7
PIN DỰ PHÒNG VHF CỦA JHS-7 Giá bán: Liên hệ
Đèn Magnetron M1568B/MG5436B
Đèn Magnetron M1568B/MG5436B Giá bán: Liên hệ
Quả cầu STD-22
Quả cầu STD-22 Giá bán: Liên hệ
Cảm biến OMD Graviner MK6/7
Cảm biến OMD Graviner MK6/7 Giá bán: Liên hệ
BỘ NGUỒN CUNG CẤP 13.8VDC 30A
BỘ NGUỒN CUNG CẤP 13.8VDC 30A Giá bán: Liên hệ
LA BÀN XUỒNG CỨU SINH
LA BÀN XUỒNG CỨU SINH Giá bán: Liên hệ
BỘ NGUỒN CUNG CẤP 24VDC 7A
BỘ NGUỒN CUNG CẤP 24VDC 7A Giá bán: Liên hệ
ĐÈN MAGNETRON MSF/MAF 1425B
ĐÈN MAGNETRON MSF/MAF 1425B Giá bán: Liên hệ
ĐÈN MAGNETRON M1458A
ĐÈN MAGNETRON M1458A Giá bán: Liên hệ
ĐÈN MAGNETRON MSF/MAF 1421B
ĐÈN MAGNETRON MSF/MAF 1421B Giá bán: Liên hệ
ĐÈN MAGNETRON M1437A
ĐÈN MAGNETRON M1437A Giá bán: Liên hệ
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ Online
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Sơn
0225 3715 229 / 0903.232.817
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Văn Công
0225 3715 489 / 0982.660.304
technical@mts-hp.com.vn