Thiết bị

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

VHF/DSC NVR-1000
VHF/DSC NVR-1000 Giá bán: Liên hệ
EPIRB NEB-2000
EPIRB NEB-2000 Giá bán: Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO GIÓ AM-100
THIẾT BỊ ĐO GIÓ AM-100 Giá bán: Liên hệ
Radar JRC JMA-9122/9110
Radar JRC JMA-9122/9110 Giá bán: Liên hệ
AIS PILOTPLUG TO USB CABLE
AIS PILOTPLUG TO USB CABLE Giá bán: Liên hệ
AIS PILOTPLUG WIFI
AIS PILOTPLUG WIFI Giá bán: Liên hệ
AIS PILOTPLUG BLUETOOTH/ WIFI
AIS PILOTPLUG BLUETOOTH/ WIFI Giá bán: Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO GIÓ OSAKA
THIẾT BỊ ĐO GIÓ OSAKA Giá bán: Liên hệ
MF/HF ICOM GM-800
MF/HF ICOM GM-800 Giá bán: Liên hệ
MF/HF SRG- 150 DN
MF/HF SRG- 150 DN Giá bán: Liên hệ
MF/HF JRC JSS 2150
MF/HF JRC JSS 2150 Giá bán: Liên hệ
CẢM BIẾN SPEED LOG EML 500
CẢM BIẾN SPEED LOG EML 500 Giá bán: Liên hệ
MÁY BỘ ĐÀM VHF IC-M37/ M37E
MÁY BỘ ĐÀM VHF IC-M37/ M37E Giá bán: Liên hệ
Radar Koden MDC-7925
Radar Koden MDC-7925 Giá bán: Liên hệ
EPIRB CETC VEP8
EPIRB CETC VEP8 Giá bán: Liên hệ
Máy bộ đàm Motorola GP328/GP338
Máy bộ đàm Motorola GP328/GP338 Giá bán: Liên hệ
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ Online
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Sơn
0225 3715 229 / 0903.232.817
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Văn Công
0225 3715 489 / 0982.660.304
technical@mts-hp.com.vn