Thiết bị

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Radar Koden MDC-7925
Radar Koden MDC-7925 Giá bán: Liên hệ
EPIRB CETC VEP8
EPIRB CETC VEP8 Giá bán: Liên hệ
Máy bộ đàm Motorola GP328/GP338
Máy bộ đàm Motorola GP328/GP338 Giá bán: Liên hệ
New DGPS JLR-7900
New DGPS JLR-7900 Giá bán: Liên hệ
Máy đo gió cảm biến tĩnh
Máy đo gió cảm biến tĩnh Giá bán: Liên hệ
Máy đo gió cảm biến tĩnh
Máy đo gió cảm biến tĩnh Giá bán: Liên hệ
Máy thu Navtex JRC NCR-333
Máy thu Navtex JRC NCR-333 Giá bán: Liên hệ
Supporting Liquid & Insulator
Supporting Liquid & Insulator Giá bán: Liên hệ
VDR/SVDR Beacon BC90
VDR/SVDR Beacon BC90 Giá bán: Liên hệ
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700B
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700B Giá bán: Liên hệ
 MÁY THU NAVTEX SAMYUNG SNX-300
MÁY THU NAVTEX SAMYUNG SNX-300 Giá bán: Liên hệ
Radar JRC JMA-5312-6
Radar JRC JMA-5312-6 Giá bán: Liên hệ
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700A
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700A Giá bán: Liên hệ
Radar Icom MR-1200MKII
Radar Icom MR-1200MKII Giá bán: Liên hệ
RADAR JRC JMA 5310-6XA
RADAR JRC JMA 5310-6XA Giá bán: Liên hệ
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ Online
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Sơn
0225 3715 229 / 0903.232.817
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Văn Công
0225 3715 489 / 0982.660.304
technical@mts-hp.com.vn