Thiết bị

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Máy đo gió cảm biến tĩnh
Máy đo gió cảm biến tĩnh Giá bán: Liên hệ
Máy đo gió cảm biến tĩnh
Máy đo gió cảm biến tĩnh Giá bán: Liên hệ
Máy thu Navtex JRC NCR-333
Máy thu Navtex JRC NCR-333 Giá bán: Liên hệ
Supporting Liquid & Insulator
Supporting Liquid & Insulator Giá bán: Liên hệ
VDR/SVDR Beacon BC90
VDR/SVDR Beacon BC90 Giá bán: Liên hệ
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700B
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700B Giá bán: Liên hệ
 MÁY THU NAVTEX SAMYUNG SNX-300
MÁY THU NAVTEX SAMYUNG SNX-300 Giá bán: Liên hệ
MÁY THU NAVTEX JRC NCR-300A/330
MÁY THU NAVTEX JRC NCR-300A/330 Giá bán: Liên hệ
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700A
MÁY THU NAVTEX FURUNO NX700A Giá bán: Liên hệ
Radar Icom MR-1200MKII
Radar Icom MR-1200MKII Giá bán: Liên hệ
RADAR SAMYUNG SMR-3700
RADAR SAMYUNG SMR-3700 Giá bán: Liên hệ
RADAR JRC JMA 5310-6XA
RADAR JRC JMA 5310-6XA Giá bán: Liên hệ
 RADAR KODEN MDC-2910/2920P
RADAR KODEN MDC-2910/2920P Giá bán: Liên hệ
GPS/AIS Chartplotter transponder
GPS/AIS Chartplotter transponder Giá bán: Liên hệ
GPS/AIS Chartplotter
GPS/AIS Chartplotter Giá bán: Liên hệ
Tron AIS SART
Tron AIS SART Giá bán: Liên hệ
THIẾT BỊ SART SAMYUNG SAR-9
THIẾT BỊ SART SAMYUNG SAR-9 Giá bán: Liên hệ
THIẾT BỊ VDR HIGHLANDER HLD-S2
THIẾT BỊ VDR HIGHLANDER HLD-S2 Giá bán: Liên hệ
LA BÀN ĐIỆN YOKOGAWA CMZ-900
LA BÀN ĐIỆN YOKOGAWA CMZ-900 Giá bán: Liên hệ
LA BÀN ĐIỆN TOKIMEC TG-6000
LA BÀN ĐIỆN TOKIMEC TG-6000 Giá bán: Liên hệ
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ Online
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Sơn
0225 3715 229 / 0903.232.817
mts@mts-hp.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Văn Công
0225 3715 489 / 0982.660.304
technical@mts-hp.com.vn